"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Dobrym Mieście
Historia działalności „Społem” PSS w Dobrym Mieście datuje się od 1946r .
Po kilkakrotnych zmianach organizacyjnych od 1.01.1984 r. w wyniku podziału WSS w Olsztynie prowadzi działalność jako samodzielna jednostka.  Z dniem 1.01.2014 Spóldzielnia przejeła na zasadzie połączenia "Społem" PSS w Ornecie.
Obszar działania obejmuje przede wszystkim teren Dobrego Miasta (10 tyś. mieszkańców) i Ornety (8 tyś. mieszkańców).
Od połowy lat 90-tych Spółdzielnia skoncentrowała się na prowadzeniu działalności handlowej głównie branży ogólnospożywczej.
Na dzień 1.05.2014 Spółdzielnia zatrudnia 173 osoby, głównie mieszkańców gmin Dobre Miasto i Orneta.

Sieć detaliczna Spółdzielni obejmuje
  • 16 placówek (w tym 2 wysokopowierzchniowe) branży spożywczo-przemysłowej na terenie Dobrego Miasta i Ornety
  • 4 wyspecjalizowane placówki sprzedaży artykułów przemysłowych 
Gwarantujemy:
  • szeroki wybór markowych towarów renomowanych producentów,
  • fachową i miłą obsługę
  • atrakcyjne ceny,